De perspectiefscan

Vlot inzicht verkrijgen.

Met deze quickscan help ik in een kort tijdsbestek een eerste beeld te verkrijgen van de mate waarin er daadwerkelijk perspectief is. Het helpt zicht te geven op de vraag in hoeverre het zinnig is meer tijd en geld te investeren en wat er dan moet gebeuren. Er zijn twee scans:

NEW BUSINESS perspectiefscan (nieuw initiatief)

In een kort tijdsbestek wordt inzichtelijk gemaakt:

Of het een mooi idee is, of dat het ook een goed idee is, waar concrete behoefte naar is

Of er vervolgens ook echt geld mee te verdienen is

  • Eerste beeld van toepassingsmogelijkheden
  • Eerste beeld van type klanten
  • Eerste beeld van concurrentie
  • Eerste beeld van een mogelijke prijsrange
  • Eerste beeld van businessmodel en verdienmodel i.r.t. partners of verkoopkanalen

Inzicht in vervolgstappen, randvoorwaarden en nodige organisatie

Perspectiefscan bestaande organisatie

In een kort tijdsbestek wordt inzichtelijk gemaakt:

Of de organisatie klaar is voor een doorbraak en expansie

  • Ontwikkel- en marktstatus van producten en diensten
  • Aanwezige capaciteiten, competenties en passie van medewerkers (waar zit de kracht en het potentieel)
  • Stabiliteit van interne processen en organisatie
  • Aanwezige capaciteit en competenties van directie en management
  • Financiële situatie

Of en waar voldoende marktvraag is, om activiteiten uit te kunnen bouwen, dan wel relevanter kunnen worden voor klanten. 

Eerste beeld van ontwikkelpunten, vervolgstappen, randvoorwaarden en de nodige organisatie

Ieder vraagstuk is uniek. Daarom wordt iedere scan op maat en in samenwerking met de opdrachtgever opgesteld. De aard van de opdracht bepaalt hoe uitgebreid, diepgaand of juist basic de scan wordt uitgevoerd.

Meer weten?

> Zie mijn korte persoonlijke video op de homepage

> Zie meer info over AANDACHT® en wat ik doe

> Zie mijn CV

> Zie de contactgegevens en neem contact op

Laat me even weten wie je bent!

Je bent succesvol aangemeld! Tot snel!